Sturegatan 5 (husgeråd, kläder, böcker med mera) Adilsgatan 14 (möbler)
018-51 11 70
loppis@siriusuppsala.se

Integritetspolicy

Information om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad dessa cookies används till
 • hur cookies kan undvikas
Vad är en cookie?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Sirius Loppmarknads webbplats använder cookies av rent tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell för besökaren. På startsidan kan det ibland visas ett popup-fönster med information om kommande match. För att besökaren ska slippa se det fönstret hela tiden om de är inne mycket på startsidan finns det en cookie som döljer fönstret under de kommande tre timmarna.

Cookies kan inaktiveras i den browser du använder men det kan försämra webbplatsens prestanda under ditt besök.

Personuppgifter och vad de används till

Genom att handla hos Sirius Loppis accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredje part utan rättslig grund.

Sirius Loppis är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund.

Dina personuppgifter behandlas av oss:

 • Vid bearbetning av beställningar i vår webbshop.
 • Vid kontakter angående eventuella problem med din order/leverans.
 • Vid korrespondens.
 • Vid bekräftelse av minimiålder som enligt lag gäller för att få handla online.
 • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
 • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida.
 • Vid avbrutet köp kunna skicka meddelanden eller påminnelser om att återuppta köpet.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter. Denna förordning gäller som lag från och med 2018-05-25 i Sverige.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. 

Vilka uppgifter lagrar vi?

I samband med användning av tjänsterna på siriusloppis.nu samlar vi in och använder Personuppgifter hänförliga till dig. För att kunna hantera din beställning, förstå vilka delar av webbplatsen som är av intresse samt svara på frågor relaterat till din order lagrar vi t.ex. ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress, köphistorik eller beteende. Genom att tillhandahålla oss dina uppgifter vid köp godkänner du att Sirius får ta del och behandla uppgifterna enligt lag.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen. 

Rättslig grund

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Utskick sker efter samtycke från dig.

Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

 • Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör Klarna. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.

Betalning till Sirius Loppis sker i första hand med Swish, men även i förekommande fall med betalkort eller annat betalsätt som tillhandahålls av vår betalleverantör.

 • Fraktbolag

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela specifik information med eventuellt fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. För närvarande anlitar vi inget fraktbolag utan ombesörjer leveranser med Sirius Loppmarknads egen personal.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. Begäran sänds till kontakt@siriusloppis.nu.

Rätt till rättelse 

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig. Begäran sänds till kontakt@siriusloppis.nu.

Rätten att bli glömd 

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen). Begäran sänds till kontakt@siriusloppis.nu.

Ansvarig för dataskydd

Sirius Loppis samt Klarna är ansvariga för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som lämnas är lösenordskyddade och personlig information som du lämnar till oss är skyddad mot obehörig åtkomst.

Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/od

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.