Sturegatan 5 (husgeråd, kläder, böcker med mera) Adilsgatan 14 (möbler)
018-51 11 70
loppis@siriusuppsala.se

Projektstöd

Inledning

 IKS loppis har fastställt följande riktlinjer avseende projektstöd riktat mot idrottsföreningar.

Stödberättigad förening

Förening i IKS som är medlem i ett specialidrottförbund anslutet till RF har möjlighet att erhålla projektstöd.

Syfte och mål med stödet

Att skapa förutsättningar för idrottsföreningen att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med stipendium.

Målsättningen är att

  • Stärka idrotten i idrottssvaga områden
  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  • Att idrottsföreningen har utbildade barn- ungdomsledare.

Tre områden är möjligt att söka stöd inom.

  • Idrottssvaga områden
  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.
  • Utbilda barn- och ungdomsledare i idrottsföreningen.

Projektstöd

 IKS loppis utvecklingsgrupp beslutar om projektstöd.

Redovisning av erhållet stöd

Stödet redovisas också årligen, senast mars månad påföljande år. Redovisningen sker skriftligt.

En enkel ansökan

Vad ska ansökan innehålla

  • Namn
  • E-postadress
  • En enkel beskrivning av projektet med följande tidplan
  • Belopp som föreningen önskar söka

Kontaktpersoner:

Bo Pettersson                Ulf Franzén

bosse@logg.se              ulffra78@gmail.com

070-8326229                 0703-500280